portsjonkarjatamine

Kodu/Tag:portsjonkarjatamine
16 04, 2024

Loomade karjatamine mulla heaks

2024-04-14T13:16:17+03:0016. aprill 2024|Kategooriad: Loomakasvatus, Muld, Uudised|Sildid: , , , |

Mäletsejalisi kariloomi on süüdistatud kahjuliku mõju tekitamises ülemaailmsele keskkonnale ja inimeste heaolule. Sobiva majandamise korral võivad kariloomad siiski mängida olulist rolli jõupingutustes, millega püütakse parandada väärast majandamisest ja hooletusest põhjustatud inimtekkelist keskkonnakahju.

26 12, 2023

Rohumaal kana pidamine tõstab linnu elu, muna ja põllu kvaliteeti

2023-12-30T13:08:28+02:0026. detsember 2023|Kategooriad: Keskkond, Loomakasvatus, Muld, Uudised|Sildid: , , , |

Rohumaakanade pidamisel ja munade tootmisel on väga palju eeliseid nii teiste pidamisviiside ees nii positiivse keskkonnamõju kui ka kõrge kvaliteediga toote valmimise tõttu.

15 11, 2023

Püsirohumaa parandamine kündmiseta – söödapallide lahtirullimine

2023-11-10T20:13:43+02:0015. november 2023|Kategooriad: Loomakasvatus, Uudised|Sildid: , , , |

Tavapärane on talvine loomade söötmine rullist, kus loomad selle ümber koonduvad ja pinnase mudaseks trambivad. Kuid palle saab sööta ka karjamaal lahtirullituna, parandades püsirohumaa kvaliteeti,

23 10, 2023

Eesti oludesse sobiva pikaajalise mitmeliigilise karjamaade seemnesegu väljatöötamine

2023-10-23T18:01:37+03:0023. oktoober 2023|Kategooriad: Loomakasvatus, Uudised|Sildid: , , , , |

Karjatades ja nuumates rohumaaveiseid, on lihaveisekasvatajate peamine huvi leida oma maadele sobivad karjamaasegud, mis oleksid pikaajaliselt püsivad, kuid samas saagikad.

9 08, 2023

Airi Külvet: loodussõbraliku põllumajanduse usku talupidaja

2023-08-04T18:10:43+03:009. august 2023|Kategooriad: Loomakasvatus, Uudised|Sildid: , , , , |

Airi Külveti Puutsa talus kasvavad tippklassi lihaveised ning valitseb tõeliselt loodussõbralik mõtteviis igal sammul. Airi eesmärk on kasvatada lihaveiseid nii, et see ümbritsevat keskkonda rikastaks.

15 06, 2023

Eesti kliimatingimustele sobiva paindliku mitme portsjoniga karjatamissüsteemi väljatöötamine

2023-10-23T17:35:32+03:0015. juuni 2023|Kategooriad: Loomakasvatus, Uudised|Sildid: , , , |

Paindliku mitme portsjoniga karjatamissüsteemi (AMPG) kasutamisel on võimalik suurendada karjamaade tootlikkust ning seeläbi nii loomade jõudlust kui ka farmide majanduslikke tulemusi.

5 08, 2022

Rohumaadel karjatamine kliimamuutuste leevendamiseks

2023-10-23T17:36:26+03:005. august 2022|Kategooriad: Loomakasvatus, Mahetootmine|Sildid: , , , , |

Kliimamuutus mõjutab reaalselt üha enam meie keskkonda ning Euroopa põllumajandust ja metsandus. Suurendamaks vastupanuvõimet kliimamuutuste mõjudele ja aktiivselt kaasa aidata kliimamuutuste leevendamisele, töötab Eesti talunik Airi Külvet välja oma karjaloomade jaoks jätkusuutlikke praktikaid läbi tervet talu hõlmava lähenemisviisi. „See ei ole raske, kui pidada silmas eesmärki: parem muld, mis on jätkusuutlikum ja annab pikemas perspektiivis suurema saagi.“

10 08, 2020

INNOVATSIOONIKLASTRI TUTVUSTUS: MTÜ Liivimaa Lihaveis innovatsiooniklaster

2023-10-23T17:36:53+03:0010. august 2020|Kategooriad: Uudised|Sildid: , , , |

Liivimaa Lihaveis innovatsiooniklastri eesmärk on tootjate ja teadusasutuste koostöös leida viise ja võimalusi mahetootmise jätkusuutlikkuse ja efektiivsuse tõstmiseks

Go to Top