ETTEPANEK teadmussiirde tegevuseks 2024. aastaks

Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkondades (ÜhendPiP-2 ehk riigihange 257107) kogub ettepanekuid 2024. aasta tegevuste nimekirja koostamiseks. Programmi raames on võimalik korraldada üritusi, õppereise, välja anda raamtuid, videofilme ja palju muud. Kõike siiski riigihanke raamides.

Jäta oma ettepanek siia vormile.

Tegevuste võimalikkuse ja tellimise vaatab üle projektimeeskond (küsib täpsustusi) ning kinnitab valdkondlik nõukogu NOVEMBRIS 2023. Mida esimese hooga ei ole võimalik ette võtta, võib jõuda töösse mõnel järgmisel aastal mõne teise rahastuse kaudu. NB Ettepaneku esitaja ei pruugi saada tegelikuks teostajaks. 

Kirjelda tegevuse teemat ja sisu, korraldamise vormi (infopäev ettevõttes vm) ja mahtu (kolmepäevane õppereis, 120 lehekülge vm)
Miks on just see tegevus vaja ellu viia? Kirjelda, kas sarnast tegevust on lähiajal korraldatud, kes-mis on konkurendid
Mis on tegevuse hinnanguline eelarve? Millistest osadest eelarve koosneb?
Nimeta võimalikud tegevuse elluviijad-organisatsioonid, vähemalt kaks
Märgi enda nimi, et projektimeeskond saaks ettepanekut täpsustada