ÜhendPIP-2 – Eesti maaelu arengukava (2014-2020) Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas (riigihange nr 257107).

2024. aastaks kavandatud tegevused

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

 • Konverents Aianduse visoonikonverents   
 • Konverents Aiandusfoorum 6. märts
 • Infopäev Õunte säilituskaod Eestis ja naabermaades ja nende peamised põhjused
 • 20. september Mullatervise praktiline infopäev (aiandus) Räpinas välislektoriga
 • Infopäev Aianduse nutikate lahenduste tutvustamine
 • Esitlustegevus – Viinapuude ja mustikate sordid ja lõikusviisid tüvevähi vähendamiseks
 • Esitlustegevus  – Turba vähendamise võimalused köögivilja- ja ilutaimede  kasvusubstraatides
 • Esitlustegevus – Vaarika-, ebaküdoonia ja sinise kuslapuu sortide talvekahjustuste vähendamise võimalused

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

Konverentsid:

 • Lihaveiste konverents
 • Seakasvatuse konverents
 • 11. aprill Piimafoorum 2024
 • Lamba- ja kitsekasvatajate konverents

Infopäevad-koolitused:

Materjalid:

 • Ajakiri Tõuloomakasvatus – koostamine ja trükk, 2 tk –   1/2024 ilmus märts 2024. Teine juunis

 

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

 • Ettevõtetes toimuvad infopäevad, pikad (4 tk) piimakarjakasvatus, lambakasvatus, lihaveisekasvatus,  taimekasvatus
 • Infopäev ettevõtte külastusega (7 tk)
 • Infopäev veebis Mahepõllumajanduse järelevalve (4 tk)
 • Infopäev (1) -Taimekasvatus
 • Infopäev välislektoriga (1) – loomakasvatus/taimekasvatus
 • Infopäev veebis välislektoriga (1) – linnukasvatus
 • Infopäev veebis välislektoriga (3) – Taimekasvatus, loomakasvatus
 • Mahepõllumajanduse aastakonverents
 • Esitlustegevus – Mahe musta sõstra, astelpaju ja õunapuu kasvatustehnoloogiad

Materjalid

 • Teabeleht 4 lk  – Aktuaalset mahepõllumajandusest (2 tk)
 • Ajakiri Mahepõllumajanduse leht (2 tk)
 • Mahepõllumajanduse aastaraamat eesti ja inglise keeles (elektrooniline)

ÜhendPIP-2 raames 2024 aastal 

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

2023. aastaks kavandatud tegevused

Tegevused 2023. a teisel poolaastal (riigihange 257107)

Tegevused 2023. a esimesel poolaastal (riigihange 222076)

ÜhendPIP-2 tegevused 2023 teisel poolaastal

ÜhendPIP-1 tegevused 2023. a esimesel poolaastal

Tegevused 2023. a esimesel poolaastal

Valdkonna raames tegevused 2023. a lõpuni

Tegevused 2023. a teisel poolaastal  – ÜhendPIP-2 ehk riigihange 257107 

Digipööre

Tegevused 2023. a esimesel perioodil

Teise poolaastasse jäävad:

ÜhendPIP-2 ehk Hankelepinguga 257107/1 tellitud tegevused

 • Infopäevad veebis  – 4 tk  – Loomakasvatus – sh lihaveisekasvatus, lambakasvatus, mesindus – 15. mai, 11. detsember
 • Infopäevad  veebis välislektoriga – 3 tk – Taimekasvatus – sh köögiviljakasvatus. Loomakasvatus – s.h. veisekasvatus, mesindus – 2. detsember; 14. detsember
 • Infopäevad välislektoriga/tõlkega, 6 ak tundi – 2 tk – Loomakasvatus – sh lihaveisekasvatus, mahemajandus – laiemad teemad, nt toidu kvaliteet – 2. detsember
 • Infopäevad mahemajandsest – 4 tk – 1. detsember; 7. detsember; 20. detsember; 21. detsember
 • Infopäevad ettevõtte külastusega – 7 tk  – Loomakasvatus (sh veisekasvatus, lambakasvatus, mesindus). Taimekasvatus, marja-ja puuviljakasvatus – 23. oktoober; 19. detsember
 • Kahepäevane siseriiklik õppereis – 2 tk – lamba- ja piimakarjakasvatus – 1-2. november; 27-28. detsember
 • Ühe ettevõtte külastus, ettevõtete külastus – 5 tk – 31. oktoober; 2. detsember; 5. detsember; 8. detsember; 15. detsember
 • Õppereis välisriiki – 3 tk – Plaanis: linnukasvatus, lihaveisekasvatus, lambakasvatus. Sihtriigid Põhjamaad ja Saksamaa – 16-18. oktoober, 25-27. oktoober, 11-13. detsember
 • Õpiring mahetaimekasvatusest (teemad: vahekultuurid, põllukultuuride mitmekesisus, mullaharimis- ja külvitehnoloogiad, umbrohutõrje, alternatiivsed väetised jm.)
 • Teabeleht mahemajandusest – nii elektrooniline kui trükitult
 • Materjalide tõlketööd 
 • Vidofilm mitme episoodiga mahemesinduse ja maheambakasvatuse kohta
 • Mahemajanduse videoloengud, 5 tk

ÜhendPIP-1 raames tellitud

ÜhendPIP-2 raames tellitud ja kavandatud 2023. aastaks

ÜhendPIP-2 raames 2023 aasta teisel poolaastal 

ÜhendPIP -1 raames tehtud 2023. aastal

ÜhendPIP-1 tegevused toimuvad 2023 aasta jooksul

ÜhendpIP-2 tegevused 2023 aasta jooksul

ÜhendPIP-1 tegevused 2023. aasta jooksul

ÜhendPIP-2 raames kavandamisel teisel poolaastal

 • infopäev ettevõttes – Biojäätmete väärindamise koostöömudelid Kagu-Eesti piirkonna näitel. – Edasi lükatud
 • infopäev ettevõttes – Põllumajanduse biojäätmete ja kõrvalsaaduste ühise väärindamise võimalused – Edasi lükatud
 • infopäev ettevõttes – Hoiu-laenuühistute omapärad ja nende kasulikkus maapiirkondades – Edasi lükatud
 • infopäev – Kogukonnaenergeetika edendamise võimalused maapiirkondades – Edasi lükatud
 • Lihatootjate koostöö õpiring
 • taskuhääling – Ühistegevuse lood – 4 tk

2022. aastaks kavandatud tegevused

Toimunud üritused:

Põllukultuurid: 

Köögiviljad: 8.-10. juuni Õppereis Hollandisse

Marja- ja puuviljakasvatus –

Maitse- ja ravimtaimed – 12. juuli ettevõttekülastus Saaremaal

Loomakasvatus:

Lambakasvatus

Mesindus

Linnukasvatus – 22. veebruar Mahelinnukasvatuse (munakana) infopäev välislektoriga, veebis

Üldine: