• Prindi

Taimekasvatuse teadmussiirde programm

Programmi ülesandeks on ühendada põllumajandustootjale suunatud teavitus-, koolitus- ja esitlustegevused, mille eesmärk on majanduslikult tasuva põllukultuuride kogu külvikorda hõlmava täppisviljeluse ja integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise edendamine.

Hanke ühised täitjad on Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Maaülikool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Põllumajandusuuringute Keskus
Raamleping sõlmiti 05.08.2016.
Lepingu kontaktisikuks on Mati Koppel. Info: mati.koppel@etki.ee

Taimekasvatuse pikaajalise programmi kodulehte (taim.etki.ee)​ saab lugeda SIIT.

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi taimekasvatuse valdkondi:

 1. integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamine;
 2. täppisviljeluse edendamine;
 3. mulla tervisliku seisundi säilitamine ja parandamine;
 4. seemnekasvatus;
 5. põllukultuuride saagikus ja saagi kvaliteet;
 6. põllukultuuride sordid;
 7. põllukultuuride kahjustajad;
 8. taimekasvatuse mõju keskkonnale.

Programmi raames tehakse:

 • taimekaitsekoolitused
 • infopäevad, sh viljeluspäevad
 • konverentsid
 • veebileht: ligipääs rakendusele, mis teavitab taimekahjustajate võimalikust levikust lähipäevadel ning mis esitab optimaalsed tõrjesoovitused pestitsiidide tõrjeefektiivsuste ning hindade ja sortide haiguskindluse põhjal. 
 • käsiraamatud ja teabematerjalid. Materjalide avaldamine nii veebis kui trükimaterjalina
 • esitlustegevused: põldkatsed ja näidispõllud, taimekahjustajate monitooringusüsteem ja täppisviljeluse arendused

 

2017 aasta tegevused (vt täpsemalt taim.etki.ee):

 

I perioodil tehtu: august 2016. kuni  märts 2017:

 • 10 taimekaitse täiendkoolitust (7. ja 17. november, 1. ja 2. detsember 2016, 11., 19. ja 20. jaanuar, 2., 15. ja 21. veebruar 2017);
 • 3 infopäeva (8.12 kartuliseminar, 27.01. Täppisviljelus ja väetamine ning 16.02. Efektiivne taimekasvatus). Ettekanded ja päevakavad leitavad SIIT.
 • 3 konverentsi: Eest taimekaitse 95 (20.10.2016) ja Mullateadus (5.12.2016) ning Viljelusvõistlus 2016 (29.11.2016). Konverentside ettekanded ja päevakavad leitavad SIIT.
 • 1 esitluspäev taimekasvatusettevõttes teravilja külviaegse ja külvieelse mullaharimise tehnoloogiate võrdluse kohta (25.08.2016 Lääne-Virumaa)
 • taimekaitse nõuandesüsteemi haldamine ja arendmaine (GIS platvorm teraviljade kahjustajatele), veebilehe haldamine ja esitlus-investeeringud
 • käsiraamat mullaharimisviisidest ja otsekülvist (elektrooniline) "Minimeeritud mullaharimine ja otsekülv"
 • teabematerjal rohusöötade toiteväärtusest (elektrooniline) "Parema toiteväärtusega rohusööt"
 • teabematerjal Eesti taimekaitsest (elektrooniline ja trükis)  "Eesti taimekaitse 95"
 • teabematerjal mullarühma või mullakasutuse kohta (elektrooniline ja trükis) "Mulla ABC"
 • Videofilm teravilja külvi tehnoloogia esitlemise kohta VIDEO
 •  

16.02.2017 Eesti Maaülikool, Metsamaja kaldauditoorium (ruum 1A5), Kreutzwaldi 5, Tartu. Lektorid: Enn Lauringson, Indrek Keres ja Peeter Lääniste. Infopäev: Efektiivne taimekasvatus ettekanded "Vahekultuurid", "Huumusbilanss ja selle arvutamine kalkulaatoriga", "Eestis vähem kasvatatud õlikultuurid", "Väetusplaani koostamine".

27.01.2017 Täppisviljeluse praktiline arvutikoolitus - infopäev. EMÜ Metsamaja arvutiklass. Lektorid: Toomas Tõrra ja Jaanus Kilgi. Ettekanded "Täppisviljelus ja põlluandmete kogumine ja töötlemine", "Ag Leader SMS tarkvara praktiline koolitus".

8.12.2016 Traditsiooniline aastalõpu kartuliseminar

05.12.2016 VII Mullapäev Eesti Maaülikoolis. Päevakava, ettekanded.
29.11.2016 Viljelusvõistlus 2016 lõpukonverents
20.10.2016 konverents "Eesti taimekaitse 95" Eesti Maaülikoolis. Päevakava, ettekanded. Trükis "Eesti taimekaitse 95"

Taimekaitse täiendkoolitused professionaalsele kasutajale:
11.01.2017, Säreveres, Tehnikumi 1,  lektor Kaja Marrandi
19.01.2017 Tartus, Jalaka 48, lektor Kaja Marrandi
20.01.2017 Tartus, Jalaka 48, lektor Kaja Marrandi
02.02.2017 SäreveresTehnikumi 1, lektor Kaja Marrandi
7.11.2016 Raplas, Kuusiku tee 6 
17.11.2016 Säreveres, Tehnikumi 1 
01.12.2016 Raplas Kuusiku tee 6 
02.12.2016 Kivi-Vigala