• Prindi

Taimekasvatuse teadmussiirde programm

Programmi ülesandeks on ühendada põllumajandustootjale suunatud teavitus-, koolitus- ja esitlustegevused, mille eesmärk on majanduslikult tasuva põllukultuuride kogu külvikorda hõlmava täppisviljeluse ja integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise edendamine.

Hanke ühised täitjad on Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Maaülikool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Põllumajandusuuringute Keskus
Raamleping sõlmiti 05.08.2016.
Lepingu kontaktisikuks on Mati Koppel. Info: mati.koppel@etki.ee

Taimekasvatuse pikaajalise programmi kodulehte (taim.etki.ee)​ saab lugeda SIIT.

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi taimekasvatuse valdkondi:

 1. integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamine;
 2. täppisviljeluse edendamine;
 3. mulla tervisliku seisundi säilitamine ja parandamine;
 4. seemnekasvatus;
 5. põllukultuuride saagikus ja saagi kvaliteet;
 6. põllukultuuride sordid;
 7. põllukultuuride kahjustajad;
 8. taimekasvatuse mõju keskkonnale.

Programmi raames tehakse:

 • taimekaitsekoolitused
 • infopäevad, sh viljeluspäevad
 • konverentsid
 • veebileht: ligipääs rakendusele, mis teavitab taimekahjustajate võimalikust levikust lähipäevadel ning mis esitab optimaalsed tõrjesoovitused pestitsiidide tõrjeefektiivsuste ning hindade ja sortide haiguskindluse põhjal. 
 • käsiraamatud ja teabematerjalid. Materjalide avaldamine nii veebis kui trükimaterjalina
 • esitlustegevused: põldkatsed ja näidispõllud, taimekahjustajate monitooringusüsteem ja täppisviljeluse arendused

 

2016-2017 aasta tegevused (vt täpsemalt taim.etki.ee)

2018. aasta tegevused:

 • 8 taimekaitse aluskoolitust, 12 taimekaitse täienduskoolitust
 • 11 infopäeva:
  täppisviljelus ja väetamine
  efektiivne taimekasvatus
  kartulikasvatus
  rohumaaviljelus
  taimekaitse
  kvaliteetne silo ja selle tootmine
  seemnekasvatus: tehnoloogiad ja võimalused seemnekvaliteedi tõstmiseks
 • 5 esitluspäeva katsebaaside põldkatsetel (Eerika, Matapera, Kuusiku, Jõgeva) ja 
  4 esitluspäeva ettevõtete näidispõldudel (Rannu, Viru-Jaagupi, Torma, Vändra).
   
 • 5 konverentsi (Kaasaegne taimekasvatus ja mesindus; Agronoomia 2018, Taimekaitse, Mullapäev, Viljelusvõistlus 2018)
 • taimekaitse nõuandesüsteemi haldamine ja arendamine, veebilehe haldamine
   
 • kogumik Agronoomia 2018
 • teabematerjal: Hea põllumajandustava
 • teabematerjal rohusöötade toiteväärtusest
 • taimekaitse käsiraamat: Teravilja kahjustajad ja nende tõrje,  
 • taimekaitse käsiraamat: Kartuli kahjustajad ja nende tõrje
 • teabematerjal sordivõrdluskatsete tulemustest ja kvaliteedist
 • teabematerjal: muldade efektiivne kasutamine, teabematerjal mullarühma või mullakasutuse kohta
 • videofilm sõnniku käitlemise tehnoloogiatest ja masinatest.