toit

Home/Tag:toit
10 05, 2022

Valdav osa Euroopa Liidus tarbitavast toidust on pestitsiidijääkidest vaba

2022-05-09T09:28:01+03:0010. mai 2022|Categories: Toiduainete tootmine|Tags: , , |

Kokku analüüsiti 2020. aastal 88 141 proovi, millest 94,9% puhul jäid pestitsiidijääkide sisaldused piirnormide piiridesse. 54,6% proovidest ei sisaldanud pestitsiidijääke mõõdetavas koguses. Võrreldes 2019. aastaga vähenes uuritavate proovide arv 9,3% Covid-19 pandeemia tõttu.

8 02, 2022

Tähista rannakalanduse ja vesiviljeluse aastat

2022-02-09T13:19:48+02:008. veebruar 2022|Categories: Kalandus, Uudised|Tags: , , , |

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) on kuulutanud 2022. aasta rahvusvaheliseks rannakalanduse ja vesiviljeluse aastaks. Sellega soovib FAO tähelepanu juhtida väikesemahulisele kalandusele ja vesiviljeluse ehk kalakasvatustega tegelevatele ettevõtetele. Teema-aasta eesmärk on tuua nähtavale rannakalurite ja kalakasvanduste olulisus ja mitmekesisus ning rõhutada, kui vajalik on kalurite, kalakasvatajate, ametnike, teadlaste ning ka poliitikute koostöö, et paremini ära kasutada ja avardada väikesemahulise rannakalanduse ja vesiviljeluse võimalusi.

Go to Top