• Prindi

Põllumajanduspoliitika teadmussiirde programm

Hanke objektiks on infopäevade ja/või täienduskoolituste korraldamine põllmajanduspoliitika abinõude valdkonnas.
Infopäevi korraldatakse nii MAK 2014-2020 meetmete kui otsetoetuste jmt teemadel.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Tartu Põllumeeste Liit, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.
Lepingu kontaktisikuks on Merry Aart, Tartumaa Põllumeeste Liidu projektijuht. Tel +372 509 3378, merry[A]kodu.ee

 

2017. aastal toimusid järgnevad infopäevad:

Nimetus Kvartal  Päevi
Pindala- ja loomatoetuste infopäev I kvartal - 28.03 1
Pindala- ja loomatoetuste infopäev põllumajandustootjatele II kv - 15 tk, 17-27.04 15
Infopäev vajaduspõhiselt: pindala- ja loomatoetuste vähendamine

I kv, IV kv - 29.03

2
Infopäev vajaduspõhiselt: veekaitsemeede jääb ära 3
Infopäevad või täienduskoolitused mahepõllumajanduse teemal (algõpe)

II kv (4tk) -IV kv
17., 18.04

10
M 4.1. investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks tutvustamiseks

I kv, IV kv - 14., 15., 16.02

5
M 4.2  Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks, tutvustamiseks II kv (26.05), III kv 2
M 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid tutvustamiseks

II kv
4., 5.04

4
M 5 Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetodite kasutuselevõtmine tutvustamiseks II kv 1
M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine tutvustamiseks II-III kv 2
M 6.3 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine tutvustamiseks I kv - 21.,22.,23.02 3
M 6.4 Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas tutvustamiseks III kv 2
M8 Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse tutvustamiseks II kv
16, 23, 25.05
3
Metsanduse üleriigiline infopäev IV kv 1
M 9 Tootjarühmade ja tootjaorganisatsioonide loomine tutvustamiseks II, III kv 2
M 10.1.4 Keskkonnasõbraliku aianduse toetus tutvustamiseks III-IV kv 5
M 12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale tutvustamiseks I kvartal - 20., 21., 22., 27., 28., 29.02 5
M 16.4 Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine tutvustamiseks IV kv 2
Kvaliteedikava, geograafilise tähise ja müügiedenduse teemade infopäev

I kv - 02.03, 06.03

2
Väetusplaani koostamine 2, 9, 17, 23.02 4


Koostati teabematerjal Nõuetele vastavus 2017