5 02, 2024

Raha tasub küsida kohe kui on hea idee

2024-02-05T09:59:06+02:005. veebruar 2024|Kategooriad: Maaettevõtlus, Uudised|Sildid: , , , , |

Meelis Annuse kogemus Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhina - maamajandusliku ettevõtlusega alustajatele rahastuse leidmine, finantsinstrumendid alustavale ettevõtjale, tasuvuse hindamine jne.

2 02, 2024

Loomakasvatusest saadav roheenergia ootab kasutamist

2024-01-29T08:30:12+02:002. veebruar 2024|Kategooriad: Keskkond, Loomakasvatus, Uudised|Sildid: , , , |

Põllumajandussektoris on keskkonnavaldkonna ja rohelise energia projektid jõudsalt hoogu saamas. Selle üheks tõestuseks on kerkivad biogaasijaamad üle-Eesti. Eelmisel suvel lisandus loetellu Ebaverre rajatud biometaanijaam.

1 02, 2024

Valgustusraie mõju kaasikute süsinikusidumisele oleneb mullast

2024-02-01T11:31:42+02:001. veebruar 2024|Kategooriad: Metsandus, Muld, Uudised|Sildid: , , |

Valgustusraie on metsa kasvatamisel ülioluline võte – pikaajaline positiivne mõju puude kasvule ja puistu kvaliteedile on ilmne. Lühiajaliselt mõjutas valgustusraie mineraalmullal ja soomullal kasvavate kaasikute süsinikusidumise võimet eri suundades, näitas värskelt Jürgen Aosaare esiautorluses avaldatud Eesti Maaülikooli metsateadlaste uurimus. Mineraalmullal kasvav noor kaasik jäi aasta pärast valgustusraiet süsiniku sidujaks, soomullal muutus aga süsiniku heitjaks.

29 01, 2024

Läinud aasta ilmastik – kas peaksime muretsema?

2024-01-31T14:54:25+02:0029. jaanuar 2024|Kategooriad: Keskkond, Taimekasvatus, Uudised|Sildid: , , |

2023 aasta ilmastikku võib iseloomustada mitmeti. Maailma vaates oli tegemist rekordilise aastaga - aasta oli soojem kui kõik eelnevad alates 1850. aastast.  Eestis sellist rekordit ei sündinud, kuid aasta paistis silma suure muutlikkusega. 

25 01, 2024

Eesti piimaveiste tipptase on hea ekspordi argument

2024-01-25T07:38:35+02:0025. jaanuar 2024|Kategooriad: Loomakasvatus, Maaettevõtlus, Uudised|Sildid: , , , , |

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on juhtpartner rahvusvahelises projektis “BreedExpo2”, kus koostöös Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ja Soome ning Läti partneritega laiendatakse ekspordivõimalusi nii piima- kui lihaveiste aretusmaterjalile, seemenduse oskusteabele, tõuaretuses kasutatavatele töövahenditele ja seadmetele ning samuti tõuloomadele.

18 01, 2024

Piimaveiste aastaringne karjatamine

2023-12-30T19:45:17+02:0018. jaanuar 2024|Kategooriad: Loomakasvatus, Uudised|Sildid: , , , |

Lehmade karjatamist peetakse parimaks vahendiks tagamaks kõrget heaolu, kuid lüpsilehmade heaolu aastaringsel karjatamisel põhinevas süsteemis ei ole laialdaselt teaduslikult uuritud ja selle kohta antavad hinnangud ei põhine teaduslikel avastustel.

17 01, 2024

Brüsseli metsaseire määrus tasalülitab meie iseolemise õiguse

2024-02-09T09:30:35+02:0017. jaanuar 2024|Kategooriad: Metsandus, Uudised|Sildid: , |

Eesti riigil on olemas toimiv metsaseire süsteem. Mõõtmiste abil jälgitakse meie metsade ja metsamuldade seisundit ja aineringet ning prognoositakse ja analüüsitakse toimuvaid muutuseid ja nende põhjuslikke seoseid inimtegevuse ja looduslike protsessidega.

12 01, 2024

Suvine söödapuudus mõjutas enim veisekasvatust

2024-01-01T10:38:37+02:0012. jaanuar 2024|Kategooriad: Loomakasvatus, Uudised|Sildid: , , , |

Kvaliteetsest söödast algab kõik – loomade heaolu ja tervis sõltub suuresti sellest mida me talle söögiks anname. Piima kvaliteet sõltub jällegi looma tervisest ja sellest kuidas loom ennast tunneb.

Go to Top